Loading...

Beologistika je bila ponosni pokrovitelj XI međunarodne konferencije Logistika i Transport!

Beologistika je bila ponosni pokrovitelj XI međunarodne konferencije Logistika i Transport, održane 7. novembra u Beogradu. Sa više od 500 učesnika, ova konferencija nam je pružila mogućnost da se sretnemo sa brojnim postojećim klijentima (od kojih su nam većina, posle mnogo godina saradnje, sada i dobri prijatelji). Takođe smo održali uspešne sastanke sa velikim kompanijama i, najverovatnije, dobili nove klijente.

Konferencija je postala epicentar inovacija, razmene ideja i stručnog znanja u oblasti logistike i transporta.

Učesnici su imali priliku da učestvuju u predavanjima, dinamičnim diskusijama, B2B sastancima i prezentacijama koje su pokrivale najnovije trendove i izazove u industriji. S obzirom na raznovrsnost zemalja predstavljenih na konferenciji, stvorila se jedinstvena prilika za umrežavanje i uspostavljanje globalnih poslovnih veza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*