Home

Svako skladište je priča za sebe. Ne postoje univerzalna rešenja, čak i za firme u istoj industriji. Skladišne operacije zavise od celokupnog lanca snabdevanja i svaka promena u lancu ima veliki uticaj na skladištenje. Zato je u projektovanje ili modernizaciju skladišnih sistema neophodno uključiti sve učesnike lanca snabdevanja jedne kompanije.

Skladišna oprema

Skladišna oprema je ključna za funkcionisanje svakog skladišnog prostora. Od nje zavisi stepen iskorišćenja prostora, tačnost i brzina izvođenja skladišnih operacija i efikasnost logističkih parametara cele kompanije. Određivanje optimalne vrste i kvaliteta opreme u skladištu je je od vitalnog značaja za efikasno i ekonomično funkcionisanje poslovnog sistema.

Saznajte više o tipovima skladišne opreme …

Investicija u skladište – pametna odluka

Ali u kom smeru ići u investiciju? I kako pametno potrošiti novac koji imamo na raspolaganju, a da to bude uspešna investicija? Odgovor na ova pitanja ponekad nije jednostavan.

Sa više od 1000 projekata skladišnih sistema u proteklih 15 godina, imamo  potrebno iskustvo da klijentu dizajniramo rešenje koje će brzo vratiti uložena sredstva i podržati budući razvoj i napredak.

Rešenja

  1. Dizajn skladišta: Da bi se skladište projektovalo, metodologija našeg konsultantskog tima počinje analizom skladišnih operacija i prikupljanjem informacija o robi i specifičnosti zahteva klijenta. Analizom ovih podataka dolazi se do prvih koraka u dizajniranju novog skladišta. Analiziraju se istorijski podaci o skladištu kako bi se napravila realna slika o zahtevima skladišnih operacija i troškova u datom periodu.
  2. Optimizacija procesa: U skladu sa strateški planiranim ciljevima kompanije, naši logističari kreiraju uspešne koncepte i varijante koje ispunjavaju zahteve za moderno, ekonomično i konkurentno logističko rešenje.
  3. Izrada skladišnih procedura: Naš tim je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi izradu svih potrebnih procedura rada u skladišu, formiranih na osnovu specifičnih zahteva koje klijent mora da ispuni  ka svojim komitentima, ili zahteva koji proističu iz internih sektora kompanije.
  4. Informacioni sistem za upravljanje skladištem:  Mogućnost sistema da kontroliše i optimizuje kretanje robe je zasnovana na logističkim pravilima i sposobnosti sistema da u realnom vremenu obezbedi informacije o statusu i lokaciji robe, popunjenosti skladišta, prijemu i zahtevima za isporuku.  U mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo izradu  kompletnih projektnih zadataka koje klijenti dalje koriste za implementaciju softvera.
  5. Povećanje stepena bezbednosti radnog okruženja:  Naš time je obučen da izvrši analizu postojećeg stanja nivoa bezbednosti radnog okruženja u skladišnim prostorima i na osnovu njega izradi elaborat  od strane licenciranog inženjera BZNR.

Aktuelni projekti

Jedan od 4 aktuelna projekta trenutno se realizuje u jednoj od najvećih kompanija za internacionalnu paketnu dostavu na svetu, sa sedištem franšize u Beogradu. Projekat uključuje optimizaciju skladišnih procedura, sa predlogom implementacije automatizovanih tokova robe i instalacije dodatne skladišne opreme. Cilj projekta je postizanje 5 puta veće fluktuacije robe na istom prostoru, što zahteva značajna poboljšanja u oblasti automatizovanog prenosa pojedinačnih paketa. Pored toga, radi se i na predlogu proširenja raspoložive površine objekta sa izradom novog materijalnog i informacionog toka, uz izradu pratećih tehničkih layout-a i topologije svih skladišnih zona.

Drugi projekat se izvodi u glavnog gradu susedne države, u velikoj kompaniji koja se bavi distribuciji auto delova. Projekat se odnosi na definisanje novog materijalnog toka u skladištu koji bi značajno unapredio skladišne operacije i doveo da prelaza sa ručnog na poluautomatizovan rad. Klijent želi da zna koliko će ulaganje u horizontalne i vertikalne konvejere i sortere doprineti povećanju produktivnosti i efikasnosti, i za koje vreme će se to ulaganje vratiti. Sa našim iskustvom u logističkim ROI analizama i moćnim simulacionim softverom, klijentu garantujemo realnu procenu i donošenje prave odluke o njegovoj investiciji.

Nedavno je završen projekat novog ditributivnog centra u Novom Sadu. Detaljnije se o ovom projektu možete informisati na web strani časopisa “Logistika i Transport“.