Loading...

Bezbednost u skladištu

Bezbednost u skladištu

Produktivnost je primarni cilj svakog skladišta, međutim bezbednosni aspekt mora biti podjednako važan. Iako regalno skladište samo po sebi nije opasno radno okruženje, nepravilna upotreba različitih komponenti regalnog skadišta može dovesti do nezgoda.

Osnovne komponente regalnog skladišta su:

  • roba ili teret,
  • paletni regali,
  • oprema za rukovanje teretom.

Moguće nezgode u skladištu predstavljaju rizik

  • da se povrede ljudi,
  • da se ošteti oprema i uskladištena roba,
  • da se napravi zastoj u obavljanju operacija.

U cilju da se izbegnu ove situacije, preporučuje se sprovođenje sledećih mera:

  • Preventiva – obuka radnika da pravilno koriste opremu i rukuju teretom.
  • Kontrola – konstantna inspekcija ljudi, opreme i tereta u cilju održavanja optimalnih uslova za rad.
  • Održavanje – potrebno je trenutno ispraviti svaki mogući kvar ili oštećenje svake komponente regalnog skladišta.

Inspekcija regalnog sistema se mora izvršiti po evropskom i srpskom standardu SRPS EN 15635:2011, a naša firma poseduje sertifikate za ovaj standard izdate od nemačke sertifikacione ustanove Diemer.