Loading...

Blog

Beologistika – partner u proširenju poslovanja PerSu marketa!

Beologistika, kao ključni partner u projektu rekonstrukcije i adaptacije postojećeg objekta u distributivni centar kompanije PerSu marketi, sa ponosom ističe svoj doprinos u ovom važnom koraku ka unapređenju logističkih kapaciteta i efikasnosti u isporuci proizvoda.

PerSu marketi, vodeći trgovinski lanac u Vojvodini, prepoznati su po svojoj posvećenosti unapređenju usluga i širenju asortimana kako bi efikasno zadovoljili potrebe svojih kupaca. Otvaranje novog distributivnog centra predstavlja logičan korak u tom pravcu.

Projekat rekonstrukcije i adaptacije postojećeg industrijskog objekta u distributivni centar nije samo tehnički izazov, već i prilika za iskorišćavanje već postojećih resursa na efikasan način. Beologistika je u ulozi Projektanta idejnog rešenja bila ključna u tome, na čelu sa Bojanom Ćuk, COO kompanije Beologistika, osiguravajući da se nova infrastruktura uskladi sa zahtevima modernog poslovanja.

Više o projektu možete pročitati putem sledećeg linka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*