Loading...

Tag Archives: Ručno upravljanje materijalima

U prethodnom tekstu, fokusirali smo se na identifikaciju prvih četiri potencijalno opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U ovom nastavku, pažnju ćemo posvetiti analizi naredne četiri tačke koje zahtevaju pažljivu obradu i implementaciju sigurnosnih mera. Na fotografiji dole se mogu videte obeležene opasne tačke u skladištu.

Ručno upravljanje materijalima

Opasnost: Povrede leđa se mogu desiti usled nepravilnog podizanja tereta ili prekomernog napora.

Rešenja:

 • Obezbediti opšti ergonomistički trening i trening za obavljanje određenog zadatka;
 • Spustiti potrebu za podizanjem na najmanji mogući nivo korišćenjem dobrog plana rada i inženjerskih tehnika;
 • Podizati teret pravilno i tražiti pomoć kolege ukoliko je teret pretežak.

Opasne materije

Opasnost: Opekotine se mogu desiti ukoliko dođe do kontakta sa opasnim materijama.

Rešenja:

 • Održavati Tehnički list sa podacima za bezbedno rukovanje materijalima za svaku hemikaliju kojoj su radnici izloženi u postrojenju;
 • Pratiti uputstva data na Tehničkom listu za bezbedno rukovanje materijalima kada se radi sa hemikalijama;
 • Obučiti zaposlene o rizicima koje svaka uskladištena hemikalija nosi sa sobom;
 • Obezbediti opremu za čišćenje prosutih supstanci u svakoj zoni gde se hemikalije skladište;
 • Imati proceduru plana u slučaju prosipanja hemikalija;
 • Obučiti zaposlene da počiste prosipanja, zaštite sebe i propisno odlože korišćene materijale;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu i obavezati zaposlene da je koriste;
 • Skladištiti sve hemikalije bezbedno i sigurno;
 • Skladištiti hemikalije dalje od koridora kojima viljuškari prolaze.

Stanice za punjenje baterija viljuškara

Opasnost: Rizik od požara i eksplozija je moguć ukoliko ne prate propisana uputstva.

Rešenja:

 • Zabraniti pušenje i korišćenje otvorenog plamena u i oko stanica za dopunu goriva;
 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju da bi se provetrile zagušljive pare iz baterija za dosipanje;
 • Osigurati se da su aparati za gašenje požara uvek dostupni i puni;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu kao što su gumene rukavice i zaštita za oči i lice;
 • Propisno pozicionirati viljuškare i aktivirati kočioni sistem pre procesa zamene ili dopune baterija; pratiti propisane procedure kada se dopunjavaju viljuškari koji troše benzin ili gas;
 • Obezbediti objekat za tuširanje i pranje očiju za zaposlene koji su izloženi kiselinama iz baterije.

Slaba ergonomija

Opasnost: Nepravilno dizanje, ponavljajući pokreti ili loš plan operacija može dovesti do mišićnoskeletnog oboljenja kod zaposlenih.

Rešenja:

 • Ukoliko je moguće, korititi opremu umesto ljudske snage za podizanje težih materijala;
 • Smanjiti podizanja tereta sa visine ramena i sa poda repozicioniranjem polica;
 • Obezbediti dobro osvetljenje iznad radnika prilikom izvršenja zadatka;
 • Obezbediti zaposlenima ergonomski trening;
 • Koristiti noge prilikom podizanja tereta i držati leđa u ispravljenom položaju;
 • Oceniti težinu tereta, veličinu i robusnost, i utvrditi najbolji metod podizanja;
 • Zatražiti pomoć ako težina terete premašuje mogućnosti bezbednog podizanja jedne osobe;
 • Ne vršiti zaokretanje prilikom prenošenja tereta, nego usmeriti samo noge i sitnim koracima ići u željenom pravcu;
 • Održavati podove čistim i bez uslova za klizanje i saplitanje.

Ovim smo smo završili analizu opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U narednom tekstu detaljnije ćemo istražiti dodatne aspekte opasnosti koje se javljaju u skladišnom okruženju.