Loading...

Tag Archives: Opasnost u skladištu

Savremeni radni prostori, posebno skladišta, suočavaju se s raznovrsnim izazovima koji utiču na sigurnost i dobrobit zaposlenih. U prethodna dva tekst smo govorili o opasnim tačkama u skladištu, a u ovom ćemo govoriti o ostalim opasnostima koje se javljaju u skladišnom okruženju.

Za početak, na sledećoj slici ćemo prikazati dozvoljene težine za podizanje i spuštanje tereta, prilagođene kako za žene, tako i za muškarce. S obzirom na učestalost povreda u skladištima, posebno je važno obratiti pažnju na ispravan položaj tela tokom ovih radnji radi smanjenja rizika od povreda. Uz to, preporučuje se dodatna pažnja na ergonomiju i korišćenje odgovarajuće opreme kako bi se očuvalo zdravlje i bezbednost radnika.

Neadekvatne protivpožarne odredbe, nepravilno sprovođenje procedura blokade mašina i nekorišćenje personalne zaštitne opreme takođe stvaraju opasne uslove rada u skladištu. Zaposleni bi trebali da imaju plan za hitne slučajeve koji opisuje šta se očekuje od njih u slučaju opasnosti, uključujući sledeće:

 • Odredbe za lokacije izlaza u hitnim slučajevima i procedure evakuacije;
 • Procedure koje govore šta bi trebalo u tom slučaju da rade svi zaposleni i posetioci;
 • Lokacija i upotreba aparata za gašenje požara i ostale opreme za hitne slučajeve.

Procedure za skladišne operacije moraju da sadrže program za blokadu i isključenje mašina da bi se sprečilo njihovo slučajno paljenje i potencijalna povreda radnika.

Zaposleni od kojih se zahteva da sprovode ove operacije bi trebali da budu obučeni i svi zaposleni bi trebalo da imaju znanje o program za blokadu mašina.

Konačno, menadžment odgovoran za funkcionisanje skladišnih operacija bi trebalo da sprovede procenu opasnosti unutar radnog prostora da bi utvrdio koju personalnu zaštitnu opremu (PZO) bi trebalo koristiti na osnovu prisutnih opasnosti. Nakon toga se mora sprovesti obuka zaposlenih za pravilan izbor opreme, njenu upotrebu i održavanje.

Bezbednost u skladištima je ključna. Preventivne mere, kao što su pravilno podizanje tereta, protivpožarne odredbe i obuka za hitne situacije, od suštinskog su značaja. Osigurajmo sigurno radno okruženje kroz adekvatne mere i obuku zaposlenih.

U prethodnom tekstu, fokusirali smo se na identifikaciju prvih četiri potencijalno opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U ovom nastavku, pažnju ćemo posvetiti analizi naredne četiri tačke koje zahtevaju pažljivu obradu i implementaciju sigurnosnih mera. Na fotografiji dole se mogu videte obeležene opasne tačke u skladištu.

Ručno upravljanje materijalima

Opasnost: Povrede leđa se mogu desiti usled nepravilnog podizanja tereta ili prekomernog napora.

Rešenja:

 • Obezbediti opšti ergonomistički trening i trening za obavljanje određenog zadatka;
 • Spustiti potrebu za podizanjem na najmanji mogući nivo korišćenjem dobrog plana rada i inženjerskih tehnika;
 • Podizati teret pravilno i tražiti pomoć kolege ukoliko je teret pretežak.

Opasne materije

Opasnost: Opekotine se mogu desiti ukoliko dođe do kontakta sa opasnim materijama.

Rešenja:

 • Održavati Tehnički list sa podacima za bezbedno rukovanje materijalima za svaku hemikaliju kojoj su radnici izloženi u postrojenju;
 • Pratiti uputstva data na Tehničkom listu za bezbedno rukovanje materijalima kada se radi sa hemikalijama;
 • Obučiti zaposlene o rizicima koje svaka uskladištena hemikalija nosi sa sobom;
 • Obezbediti opremu za čišćenje prosutih supstanci u svakoj zoni gde se hemikalije skladište;
 • Imati proceduru plana u slučaju prosipanja hemikalija;
 • Obučiti zaposlene da počiste prosipanja, zaštite sebe i propisno odlože korišćene materijale;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu i obavezati zaposlene da je koriste;
 • Skladištiti sve hemikalije bezbedno i sigurno;
 • Skladištiti hemikalije dalje od koridora kojima viljuškari prolaze.

Stanice za punjenje baterija viljuškara

Opasnost: Rizik od požara i eksplozija je moguć ukoliko ne prate propisana uputstva.

Rešenja:

 • Zabraniti pušenje i korišćenje otvorenog plamena u i oko stanica za dopunu goriva;
 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju da bi se provetrile zagušljive pare iz baterija za dosipanje;
 • Osigurati se da su aparati za gašenje požara uvek dostupni i puni;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu kao što su gumene rukavice i zaštita za oči i lice;
 • Propisno pozicionirati viljuškare i aktivirati kočioni sistem pre procesa zamene ili dopune baterija; pratiti propisane procedure kada se dopunjavaju viljuškari koji troše benzin ili gas;
 • Obezbediti objekat za tuširanje i pranje očiju za zaposlene koji su izloženi kiselinama iz baterije.

Slaba ergonomija

Opasnost: Nepravilno dizanje, ponavljajući pokreti ili loš plan operacija može dovesti do mišićnoskeletnog oboljenja kod zaposlenih.

Rešenja:

 • Ukoliko je moguće, korititi opremu umesto ljudske snage za podizanje težih materijala;
 • Smanjiti podizanja tereta sa visine ramena i sa poda repozicioniranjem polica;
 • Obezbediti dobro osvetljenje iznad radnika prilikom izvršenja zadatka;
 • Obezbediti zaposlenima ergonomski trening;
 • Koristiti noge prilikom podizanja tereta i držati leđa u ispravljenom položaju;
 • Oceniti težinu tereta, veličinu i robusnost, i utvrditi najbolji metod podizanja;
 • Zatražiti pomoć ako težina terete premašuje mogućnosti bezbednog podizanja jedne osobe;
 • Ne vršiti zaokretanje prilikom prenošenja tereta, nego usmeriti samo noge i sitnim koracima ići u željenom pravcu;
 • Održavati podove čistim i bez uslova za klizanje i saplitanje.

Ovim smo smo završili analizu opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U narednom tekstu detaljnije ćemo istražiti dodatne aspekte opasnosti koje se javljaju u skladišnom okruženju.

Rad u skladištu nosi sa sobom različite izazove i potencijalne opasnosti koje mogu ugroziti bezbednost radnika. U ovom tekstu istražićemo ključne procedure koje treba primeniti kako bismo minimalizovali rizik od nezgoda unutar skladišnih prostora.

Opasne tačke u skladištu

Operacije unutar skladišnih prostora sadrže veliki broj potencijalni opasnosti za radnike. Fokusiraćemo se na identifikaciju opasnih tačaka u skladištima, pružajući informacije o merama opreza i preventivnim koracima.  Na fotografiji dole se mogu videte obeležene opasne tačke u skladištu.

Utovarne rampe

Opasnost: povrede se ovde dešavaju kada viljuškari izlete sa rampe, kada roba padne na zaposlenog ili kada oprema dođe u kontakt sa zaposlenim.

Rešenja:

 • Voziti viljuškar sporije na rampamai hidrauličnim pločama;
 • Osigurati da hidraulične ramperade ispravno i da mogu da izdrže opterećenje;
 • Držati se dalje od ivica rampi i ne prilaziti im suviše blizu kada se viljuškarom ide unazad;
 • Obezbediti vizuelne znake upozorenja blizu ivica rampi;
 • Zabraniti zaposlenima “skakanje sa rampi;”
 • Uveriti se da stepenice i prilazni elementi rampi zadovoljavaju propisane standard.

Viljuškari

Opasnost: U SAD, oko 100 zaposlenih izgubi život i 95.000 se povredi svake godine prilikom rukovanja viljuškarom u okviru svih industrija. Veliki procenat ovih nesreća broje situacije kada dođe do prevrtanja viljuškara.

Rešenja:

 • Obučiti, proceniti i sertifikovati svakog operatera da bi se osiguralo da su sposobni da rukuju viljuškarom bezbedno;
 • Ne dozvoliti da osoba mlađa od 18 godina upravlja viljuškarom;
 • Pravilno održavati habajuću opremu, uključujući i gume;
 • Pre upotrebe viljuškara, proveriti ga da li se nalazi u stanju koje bi ga učinilo opasnim za upravljanje;
 • Pratiti bezbedonosne procedure za podizanje, odlaganje i skladištenje robe;
 • Voziti bezbedno, ne prelaziti 9 km/h i usporiti u zakrčenim prostorima ili u onim sa klizavom površinom;
 • Osigurati da operater bude vezan sigurnosnim pojasom koji je instaliran od strane proizvođača viljuškara;
 • Nikada ne prilaziti blizu osobi iza koje se nalazi fiksiran predmet kao što je zid ili uskladišten materijal;
 • Zabraniti neozbiljnost operatera prilikom upravljanja viljuškarom;
 • Ne upravljati teretom čija je težina veća od one propisane za dati viljuškar;
 • Ukloniti nebezbedne ili defektne viljuškare iz upotrebe sve dok se propisno ne poprave;
 • Održavati potrebnu širinu prolaza i prilaza utovarnim rampama po kojima se upravlja viljuškarom slobodnom i čistom;
 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju ili pomoću otvorenih prozora/ vrata ili upotrebom ventilacionog sistema da bi se obezbedila dovoljna količina svežeg vazduha i time spustila koncentracija otrovnih izduvnih gasova ispod dozvoljenog nivoa;
 • Obezbediti poklopce i/ili zaštitne ograde da bi se zaštitili radnici od opasnosti od pada u otvorene jame, rezervoare, kace ili kanale;
 • Upoznati zaposlene sa opasnostima vezanim za nusprodukte unutrašnjeg sagorevanja viljuškara, kao sto je ugljen monoksid.

Konvejeri

Opasnost: Do povrede radnika može doći prilikom uštinuća ekstremiteta, ako na njih padne objekat ili ako dođe do mišićnoskeletnih oboljenja koja su u vezi sa nezgodnim pozama prilikom rada ili pokreta koji se ponavljaju.

Rešenja:

 • Proveravati konvejere redovno;
 • Adekvatno osigurati mesta na kojima može doći do uštinuća;
 • Razviti načine zaustavljanja procesa rada konvejera i podučiti radnike ovim procedurama;
 • Obezbediti odgovarajuće osvetljenje i radno okruženje u prostoru oko konvejera.

Regalna struktura

Opasnost: Nepravilno uskladišten materijal može pasti i povrediti radnike.

Rešenja:

 • Slagati proizvode na paletu ravnomerno i uspravno;
 • Skladištiti teži materijal na niže ili srednje nivoe;
 • Preuzimati jedan po jedan predmet iz regala;
 • Obezbediti da koridori i prolazi za radnike budu čisti i dobrom stanju.
 • Redovno proveravati stanje paletnih regala, evidentirati eventualna oštećenja i sprovoditi potrebne mere.

Nastavak ove teme biće obrađen u narednom tekstu.