Loading...

Tag Archives: Opasne tačke u skladištima

U prethodnom tekstu, fokusirali smo se na identifikaciju prvih četiri potencijalno opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U ovom nastavku, pažnju ćemo posvetiti analizi naredne četiri tačke koje zahtevaju pažljivu obradu i implementaciju sigurnosnih mera. Na fotografiji dole se mogu videte obeležene opasne tačke u skladištu.

Ručno upravljanje materijalima

Opasnost: Povrede leđa se mogu desiti usled nepravilnog podizanja tereta ili prekomernog napora.

Rešenja:

 • Obezbediti opšti ergonomistički trening i trening za obavljanje određenog zadatka;
 • Spustiti potrebu za podizanjem na najmanji mogući nivo korišćenjem dobrog plana rada i inženjerskih tehnika;
 • Podizati teret pravilno i tražiti pomoć kolege ukoliko je teret pretežak.

Opasne materije

Opasnost: Opekotine se mogu desiti ukoliko dođe do kontakta sa opasnim materijama.

Rešenja:

 • Održavati Tehnički list sa podacima za bezbedno rukovanje materijalima za svaku hemikaliju kojoj su radnici izloženi u postrojenju;
 • Pratiti uputstva data na Tehničkom listu za bezbedno rukovanje materijalima kada se radi sa hemikalijama;
 • Obučiti zaposlene o rizicima koje svaka uskladištena hemikalija nosi sa sobom;
 • Obezbediti opremu za čišćenje prosutih supstanci u svakoj zoni gde se hemikalije skladište;
 • Imati proceduru plana u slučaju prosipanja hemikalija;
 • Obučiti zaposlene da počiste prosipanja, zaštite sebe i propisno odlože korišćene materijale;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu i obavezati zaposlene da je koriste;
 • Skladištiti sve hemikalije bezbedno i sigurno;
 • Skladištiti hemikalije dalje od koridora kojima viljuškari prolaze.

Stanice za punjenje baterija viljuškara

Opasnost: Rizik od požara i eksplozija je moguć ukoliko ne prate propisana uputstva.

Rešenja:

 • Zabraniti pušenje i korišćenje otvorenog plamena u i oko stanica za dopunu goriva;
 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju da bi se provetrile zagušljive pare iz baterija za dosipanje;
 • Osigurati se da su aparati za gašenje požara uvek dostupni i puni;
 • Obezbediti odgovarajuću personalnu zaštitnu opremu kao što su gumene rukavice i zaštita za oči i lice;
 • Propisno pozicionirati viljuškare i aktivirati kočioni sistem pre procesa zamene ili dopune baterija; pratiti propisane procedure kada se dopunjavaju viljuškari koji troše benzin ili gas;
 • Obezbediti objekat za tuširanje i pranje očiju za zaposlene koji su izloženi kiselinama iz baterije.

Slaba ergonomija

Opasnost: Nepravilno dizanje, ponavljajući pokreti ili loš plan operacija može dovesti do mišićnoskeletnog oboljenja kod zaposlenih.

Rešenja:

 • Ukoliko je moguće, korititi opremu umesto ljudske snage za podizanje težih materijala;
 • Smanjiti podizanja tereta sa visine ramena i sa poda repozicioniranjem polica;
 • Obezbediti dobro osvetljenje iznad radnika prilikom izvršenja zadatka;
 • Obezbediti zaposlenima ergonomski trening;
 • Koristiti noge prilikom podizanja tereta i držati leđa u ispravljenom položaju;
 • Oceniti težinu tereta, veličinu i robusnost, i utvrditi najbolji metod podizanja;
 • Zatražiti pomoć ako težina terete premašuje mogućnosti bezbednog podizanja jedne osobe;
 • Ne vršiti zaokretanje prilikom prenošenja tereta, nego usmeriti samo noge i sitnim koracima ići u željenom pravcu;
 • Održavati podove čistim i bez uslova za klizanje i saplitanje.

Ovim smo smo završili analizu opasnih tačaka unutar skladišnog prostora. U narednom tekstu detaljnije ćemo istražiti dodatne aspekte opasnosti koje se javljaju u skladišnom okruženju.

Rad u skladištu nosi sa sobom različite izazove i potencijalne opasnosti koje mogu ugroziti bezbednost radnika. U ovom tekstu istražićemo ključne procedure koje treba primeniti kako bismo minimalizovali rizik od nezgoda unutar skladišnih prostora.

Opasne tačke u skladištu

Operacije unutar skladišnih prostora sadrže veliki broj potencijalni opasnosti za radnike. Fokusiraćemo se na identifikaciju opasnih tačaka u skladištima, pružajući informacije o merama opreza i preventivnim koracima.  Na fotografiji dole se mogu videte obeležene opasne tačke u skladištu.

Utovarne rampe

Opasnost: povrede se ovde dešavaju kada viljuškari izlete sa rampe, kada roba padne na zaposlenog ili kada oprema dođe u kontakt sa zaposlenim.

Rešenja:

 • Voziti viljuškar sporije na rampamai hidrauličnim pločama;
 • Osigurati da hidraulične ramperade ispravno i da mogu da izdrže opterećenje;
 • Držati se dalje od ivica rampi i ne prilaziti im suviše blizu kada se viljuškarom ide unazad;
 • Obezbediti vizuelne znake upozorenja blizu ivica rampi;
 • Zabraniti zaposlenima “skakanje sa rampi;”
 • Uveriti se da stepenice i prilazni elementi rampi zadovoljavaju propisane standard.

Viljuškari

Opasnost: U SAD, oko 100 zaposlenih izgubi život i 95.000 se povredi svake godine prilikom rukovanja viljuškarom u okviru svih industrija. Veliki procenat ovih nesreća broje situacije kada dođe do prevrtanja viljuškara.

Rešenja:

 • Obučiti, proceniti i sertifikovati svakog operatera da bi se osiguralo da su sposobni da rukuju viljuškarom bezbedno;
 • Ne dozvoliti da osoba mlađa od 18 godina upravlja viljuškarom;
 • Pravilno održavati habajuću opremu, uključujući i gume;
 • Pre upotrebe viljuškara, proveriti ga da li se nalazi u stanju koje bi ga učinilo opasnim za upravljanje;
 • Pratiti bezbedonosne procedure za podizanje, odlaganje i skladištenje robe;
 • Voziti bezbedno, ne prelaziti 9 km/h i usporiti u zakrčenim prostorima ili u onim sa klizavom površinom;
 • Osigurati da operater bude vezan sigurnosnim pojasom koji je instaliran od strane proizvođača viljuškara;
 • Nikada ne prilaziti blizu osobi iza koje se nalazi fiksiran predmet kao što je zid ili uskladišten materijal;
 • Zabraniti neozbiljnost operatera prilikom upravljanja viljuškarom;
 • Ne upravljati teretom čija je težina veća od one propisane za dati viljuškar;
 • Ukloniti nebezbedne ili defektne viljuškare iz upotrebe sve dok se propisno ne poprave;
 • Održavati potrebnu širinu prolaza i prilaza utovarnim rampama po kojima se upravlja viljuškarom slobodnom i čistom;
 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju ili pomoću otvorenih prozora/ vrata ili upotrebom ventilacionog sistema da bi se obezbedila dovoljna količina svežeg vazduha i time spustila koncentracija otrovnih izduvnih gasova ispod dozvoljenog nivoa;
 • Obezbediti poklopce i/ili zaštitne ograde da bi se zaštitili radnici od opasnosti od pada u otvorene jame, rezervoare, kace ili kanale;
 • Upoznati zaposlene sa opasnostima vezanim za nusprodukte unutrašnjeg sagorevanja viljuškara, kao sto je ugljen monoksid.

Konvejeri

Opasnost: Do povrede radnika može doći prilikom uštinuća ekstremiteta, ako na njih padne objekat ili ako dođe do mišićnoskeletnih oboljenja koja su u vezi sa nezgodnim pozama prilikom rada ili pokreta koji se ponavljaju.

Rešenja:

 • Proveravati konvejere redovno;
 • Adekvatno osigurati mesta na kojima može doći do uštinuća;
 • Razviti načine zaustavljanja procesa rada konvejera i podučiti radnike ovim procedurama;
 • Obezbediti odgovarajuće osvetljenje i radno okruženje u prostoru oko konvejera.

Regalna struktura

Opasnost: Nepravilno uskladišten materijal može pasti i povrediti radnike.

Rešenja:

 • Slagati proizvode na paletu ravnomerno i uspravno;
 • Skladištiti teži materijal na niže ili srednje nivoe;
 • Preuzimati jedan po jedan predmet iz regala;
 • Obezbediti da koridori i prolazi za radnike budu čisti i dobrom stanju.
 • Redovno proveravati stanje paletnih regala, evidentirati eventualna oštećenja i sprovoditi potrebne mere.

Nastavak ove teme biće obrađen u narednom tekstu.