Loading...

Tag Archives: Bezbednost u skladištu

Savremeni radni prostori, posebno skladišta, suočavaju se s raznovrsnim izazovima koji utiču na sigurnost i dobrobit zaposlenih. U prethodna dva tekst smo govorili o opasnim tačkama u skladištu, a u ovom ćemo govoriti o ostalim opasnostima koje se javljaju u skladišnom okruženju.

Za početak, na sledećoj slici ćemo prikazati dozvoljene težine za podizanje i spuštanje tereta, prilagođene kako za žene, tako i za muškarce. S obzirom na učestalost povreda u skladištima, posebno je važno obratiti pažnju na ispravan položaj tela tokom ovih radnji radi smanjenja rizika od povreda. Uz to, preporučuje se dodatna pažnja na ergonomiju i korišćenje odgovarajuće opreme kako bi se očuvalo zdravlje i bezbednost radnika.

Neadekvatne protivpožarne odredbe, nepravilno sprovođenje procedura blokade mašina i nekorišćenje personalne zaštitne opreme takođe stvaraju opasne uslove rada u skladištu. Zaposleni bi trebali da imaju plan za hitne slučajeve koji opisuje šta se očekuje od njih u slučaju opasnosti, uključujući sledeće:

  • Odredbe za lokacije izlaza u hitnim slučajevima i procedure evakuacije;
  • Procedure koje govore šta bi trebalo u tom slučaju da rade svi zaposleni i posetioci;
  • Lokacija i upotreba aparata za gašenje požara i ostale opreme za hitne slučajeve.

Procedure za skladišne operacije moraju da sadrže program za blokadu i isključenje mašina da bi se sprečilo njihovo slučajno paljenje i potencijalna povreda radnika.

Zaposleni od kojih se zahteva da sprovode ove operacije bi trebali da budu obučeni i svi zaposleni bi trebalo da imaju znanje o program za blokadu mašina.

Konačno, menadžment odgovoran za funkcionisanje skladišnih operacija bi trebalo da sprovede procenu opasnosti unutar radnog prostora da bi utvrdio koju personalnu zaštitnu opremu (PZO) bi trebalo koristiti na osnovu prisutnih opasnosti. Nakon toga se mora sprovesti obuka zaposlenih za pravilan izbor opreme, njenu upotrebu i održavanje.

Bezbednost u skladištima je ključna. Preventivne mere, kao što su pravilno podizanje tereta, protivpožarne odredbe i obuka za hitne situacije, od suštinskog su značaja. Osigurajmo sigurno radno okruženje kroz adekvatne mere i obuku zaposlenih.