Aktuelni projekti

Jedan od 4 aktuelna projekta trenutno se realizuje u jednoj od najvećih kompanija za internacionalnu paketnu dostavu na svetu, sa sedištem franšize u Beogradu. Projekat uključuje optimizaciju skladišnih procedura, sa predlogom implementacije automatizovanih tokova robe i instalacije dodatne skladišne opreme. Cilj projekta je postizanje 5 puta veće fluktuacije robe na istom prostoru, što zahteva značajna poboljšanja u oblasti automatizovanog prenosa pojedinačnih paketa. Pored toga, radi se i na predlogu proširenja raspoložive površine objekta sa izradom novog materijalnog i informacionog toka, uz izradu pratećih tehničkih layout-a i topologije svih skladišnih zona.

Drugi projekat se izvodi u glavnog gradu susedne države, u velikoj kompaniji koja se bavi distribuciji auto delova. Projekat se odnosi na definisanje novog materijalnog toka u skladištu koji bi značajno unapredio skladišne operacije i doveo da prelaza sa ručnog na poluautomatizovan rad. Klijent želi da zna koliko će ulaganje u horizontalne i vertikalne konvejere i sortere doprineti povećanju produktivnosti i efikasnosti, i za koje vreme će se to ulaganje vratiti. Sa našim iskustvom u logističkim ROI analizama i moćnim simulacionim softverom, klijentu garantujemo realnu procenu i donošenje prave odluke o njegovoj investiciji.

Nedavno je završen projekat novog ditributivnog centra u Novom Sadu. Detaljnije se o ovom projektu možete informisati na web strani časopisa “Logistika i Transport“.