Aktuelni projekti

Jedan od 4 aktuelna projekta trenutno se realizuje jednoj od najvećih kompanija za internacionalnu paketsku dostavu na svetu, sa sedištem franšize u Beogradu. Projekat uključuje optimizaciju skladišnih procedura, sa predlogom implementacije automatizovanih tokova robe i instalacije dodatne skladišne opreme. Cilj projekta je postizanje 5 puta veće fluktuacije robe na istom prostoru, što zahteva značajna poboljšanja u oblasti automatizovanog prenosa pojedinačnih paketa. Pored toga, radi se i na predlogu proširenja raspoložive površine objekta sa izradom novog materijalnog i informacionog toka, uz izradu pratećih tehničkih layout-a i topologije svih skladišnih zona.